Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 6,268 bất động sản.
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 66.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 67.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 67.9 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 31.04 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64.8 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 69.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 74.7 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 17.3 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 56.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 27.02 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/11/2018