Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 3,301 bất động sản.
Mức giá: 33.44 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 21.2 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 21.58 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 29.53 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 36.4 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 19.3 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 899 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
27/05/2017