Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,794 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 102.08 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 31.7 Triệu/tháng
Diện tích: 161.3 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 15.86 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/03/2018