Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 9,296 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018