Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 9,464 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 205 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
20/11/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2019