Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 10,259 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72.18 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 18.18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 12.6 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2018