Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,192 bất động sản.
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 322 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 805 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 704 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/06/2020