Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 8,247 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 54.59 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 65.51 Triệu/tháng
Diện tích: 880 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 87.32 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016