Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 8,670 bất động sản.
Mức giá: 14.8 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 456 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 61.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 109.2 Triệu/tháng
Diện tích: 580 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 456 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 114 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/03/2019