Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,832 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 48.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 90.76 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/05/2017