Nhà đất cho thuê tại Phường An Lợi Đông, quận 2

Nhà đất cho thuê tại Phường An Lợi Đông, Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Phường/Xã: An Lợi Đông 174 bất động sản.
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 670 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 28.96 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 40.13 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 26.75 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 45.37 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 40.83 Triệu/tháng
Diện tích: 109.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 27.22 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 29.49 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 29.49 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 40.83 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 31.76 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 82.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 101.7 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 27.31 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/02/2017