Nhà đất cho thuê tại Phường An Lợi Đông, quận 2

Nhà đất cho thuê tại Phường An Lợi Đông, Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Phường/Xã: An Lợi Đông 119 bất động sản.
Mức giá: 88.5 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 29.45 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 33.5 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018