Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 9,996 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 14.7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 13.65 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 11.55 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 14.7 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 13.65 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 27.3 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017