Nhà đất cho thuê tại Phường Bình Khánh, quận 2

Nhà đất cho thuê tại Phường Bình Khánh, Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Phường/Xã: Bình Khánh 59 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 2 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 9.45 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018