Nhà đất cho thuê tại Phường Thảo Điền, quận 2

Nhà đất cho thuê tại Phường Thảo Điền, Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Phường/Xã: Thảo Điền 2,540 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 12.38 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 14.63 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 10.82 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 14.7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.59 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20.28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.66 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 19.15 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 24.77 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 18.02 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 24.78 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 19.15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017