Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,879 bất động sản.
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 806 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 375 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 296 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 357 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018