Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,291 bất động sản.
Mức giá: 38.17 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 22.45 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 33.67 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 56.13 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 44.96 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 112.4 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 89.92 Triệu/tháng
Diện tích: 928 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/03/2017