Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,468 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
24/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2018