Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,557 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 132.63 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 190 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 150 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/07/2017