Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 9,416 bất động sản.
Mức giá: 16.89 Triệu/tháng
Diện tích: 138.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 14.64 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 20.27 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 16.46 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 16.89 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 18.02 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 31.53 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 57.7 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 51.35 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2017