Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 9,867 bất động sản.
Mức giá: 111.43 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 78.08 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 78.08 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 178.48 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 93.7 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 78.08 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 55.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 78.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 33.47 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 26.77 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 66.93 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017