Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 4,278 bất động sản.
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 1.57 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 85 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1036 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
10/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2018