Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 1,872 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 230 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13.6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016