Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 2,663 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
26/05/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/05/2020