Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 3,553 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2020