Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 2,872 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/10/2020