Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 4,818 bất động sản.
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 1.35 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2018