Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 3,198 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/11/2019