Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 4,852 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
19/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 1.30 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 2.15 Tỷ/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018