Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 1 735 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 630 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 1.65 Tỷ/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 630 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 914 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 905 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 987 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 975 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 892 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 975 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 885 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 990 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 986 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2018