Nhà đất cho thuê tại Phường 1, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: 1 323 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 255 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 255 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 219 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 230 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 4500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2017