Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 1 313 bất động sản.
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
19/04/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 255 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 219 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 255 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018