Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 8 20 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018