Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 8 133 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018