Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 7 29 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 149.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 182.4 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2018