Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 7 25 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/04/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/04/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/04/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/04/2018
Mức giá: 30 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/04/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2018
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 930 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/03/2018