Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 10 20 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/06/2018
13/06/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64.8 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/05/2018
24/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 58.8 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/01/2018