Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 4, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 4, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 4 63 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22.63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 22.63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
29/12/2016