Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 6 48 bất động sản.
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 1.3 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/11/2018