Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 14 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/04/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/02/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/12/2016