Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 9 20 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/09/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2018