Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 15 20 bất động sản.
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43.75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 10.24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 10.00 Triệu/tháng
Diện tích: 7500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/01/2018