Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 8

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8. Phường/Xã: Phường 15 20 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/02/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/02/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 202 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60.9 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 37.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 45.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/11/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/11/2016
Mức giá: 0.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 45.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/10/2016