Nhà đất cho thuê tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 3,899 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 46.8 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 58.75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018