Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 2,505 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 266 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/07/2018