Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 930 bất động sản.
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.52 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 127 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.30 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.30 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.10 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.10 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/04/2021