Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 2,370 bất động sản.
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/12/2017