Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 2,144 bất động sản.
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 515 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 105 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
16/03/2018