Nhà đất cho thuê tại Xã Vĩnh Lộc B, huyện bình chánh

Nhà đất cho thuê tại Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh. Phường/Xã: Vĩnh Lộc B 20 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/02/2018