Nhà đất cho thuê tại quận phú nhuận

Nhà đất cho thuê tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 4,057 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 122.43 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 462 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 28.94 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 558 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
08/12/2016