Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, quận phú nhuận

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận. Phường/Xã: Phường 10 160 bất động sản.
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 90.6 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 275.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 95.4 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 199.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 187.6 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/06/2017