Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 376 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2018
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 290 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 289 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 289 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2018