Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 147 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1099 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/09/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/09/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 1.06 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/09/2017
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/09/2017