Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 521 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 3.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2019
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: 568 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 266 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/11/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/11/2019