Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/12/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 943 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1080 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/10/2020