Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 81 bất động sản.
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 826 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 299 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/04/2019