Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 102 bất động sản.
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 950 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2018