Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 569 bất động sản.
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 1.11 Tỷ/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2019
Mức giá: 3.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2019