Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 151 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 589 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 725 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.65 Tỷ/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 323 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2018