Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 367 bất động sản.
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 299 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 850 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 1.58 Tỷ/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 1.9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/06/2019