Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 573 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 3.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 3800 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2019
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 279 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2019
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2019
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: 990 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2019
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2019