Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 50 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 1.27 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2017