Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 126 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2017
Mức giá: 639 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/08/2017
Mức giá: 1.56 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/08/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/08/2017
Mức giá: 2.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/08/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/08/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/08/2017
Mức giá: 540 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2017