Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 264 bất động sản.
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 577 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/05/2018