Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 83 bất động sản.
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 334 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2016