Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 105 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/06/2017
Mức giá: 1.68 Tỷ/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 170000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/06/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/06/2017
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/06/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/06/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/06/2017