Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 90 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/03/2017
Mức giá: 360 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/03/2017
Mức giá: 850 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/03/2017
Mức giá: 399 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/03/2017
Mức giá: 399 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/03/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/03/2017