Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 126 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/07/2017
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/07/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 452 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 476 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 1.53 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 2.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 127 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/06/2017