Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 162 bất động sản.
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/12/2017
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/12/2017
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/12/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1214 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 852 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1214 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/12/2017