Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 376 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/07/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/07/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 385 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/07/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2018
Mức giá: 460 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2018