Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 128 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/08/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/08/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/08/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/08/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1505 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/08/2017
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 239 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/08/2017