Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 127 bất động sản.
Mức giá: 1.46 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/09/2017
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/09/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/08/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/08/2017