Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 116 bất động sản.
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 1.15 Tỷ/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 570 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/11/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/11/2017