Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 90 bất động sản.
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/03/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 276 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/03/2017
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 1070 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/03/2017