Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 126 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/07/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 179 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 560 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/07/2017
Mức giá: 1.35 Tỷ/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/07/2017