Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 83 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/10/2016