Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 145 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/11/2018
Mức giá: 648 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 295 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/11/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/11/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
31/10/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 577 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: 530 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018