Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 128 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: 289 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/10/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/10/2017