Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 118 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 468 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 3818 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2017
Mức giá: 868 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2017
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/11/2017