Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 126 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/08/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: 279 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: 555 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2017