Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 162 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 820 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10739 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 1.58 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 499 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/01/2018