Nhà đất cho thuê tại huyện cần giờ

Nhà đất cho thuê tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 376 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 744 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: 690 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2018