Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 935 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/05/2017