Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 835 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2020