Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 683 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 2.85 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021