Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 350 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 1700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 122.2 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/08/2021