Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,078 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2017