Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,021 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 840 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 2700000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2019