Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,281 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
23/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/07/2018