Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,048 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019