Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 815 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 3.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 122.2 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/10/2020