Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,183 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 283.5 Triệu/tháng
Diện tích: 2496 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018