Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, quận 6
LIÊN KẾT NỔI BẬT

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Phường/Xã: Phường 14 40 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/09/2018
17/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/09/2018