Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, quận 6
LIÊN KẾT NỔI BẬT

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Phường/Xã: Phường 14 57 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/12/2018