Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 6

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Phường/Xã: Phường 2 18 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/06/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/06/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/06/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/06/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/06/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/06/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 58.3 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
31/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 58.3 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/07/2016