Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 6

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Phường/Xã: Phường 2 47 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 58.3 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/12/2017