Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 6

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Phường/Xã: Phường 2 42 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 58.3 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/02/2018