Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 962 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/03/2018