Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,370 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 624 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 146.25 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 123.5 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/01/2017