Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 1,081 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 87 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 2.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/05/2018