Nhà đất cho thuê tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 955 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
13/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2018