Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 3,043 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 165 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 578 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 19 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021