Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 6,502 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2019