Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 7,784 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 13.65 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 17.85 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 13.65 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
12/12/2019
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 15.75 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/12/2019