Nhà đất cho thuê tại huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 5,758 bất động sản.
Mức giá: 890 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 99.43 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 21.5 Triệu/tháng
Diện tích: 104.5 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 87.11 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 13000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/04/2019