Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Phường/Xã: Hiệp Phước 46 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 35.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.35 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 950 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 950 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.32 Tỷ/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.32 Tỷ/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/03/2018