Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Phường/Xã: Hiệp Phước 311 bất động sản.
Mức giá: 35.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 249 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 475 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 360 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/10/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 1.79 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2017