Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Phường/Xã: Hiệp Phước 422 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 1.79 Tỷ/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 35.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 470 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 1.23 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 157 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018