Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, huyện nhà bè

Nhà đất cho thuê tại Phường Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè. Phường/Xã: Hiệp Phước 64 bất động sản.
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 465 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/03/2017