Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 3,034 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 1.40 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 40.00 Triệu/tháng
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 5500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/09/2017