Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,200 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 186 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 159 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
29/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 0.5 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/03/2020