Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,513 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 1630 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/08/2020