Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 3,257 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 111.8 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017