Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,215 bất động sản.
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 3700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 5.6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/01/2019