Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,488 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
09/02/2018