Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 3,274 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 11000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 2418 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017