Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,416 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 2543 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/02/2018