Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,984 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48.87 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 2300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/08/2018