Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 2,976 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 4.3 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 91.6 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2017