Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 7,375 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/09/2018