Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 3,581 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 302 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
04/06/2020