Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 6,874 bất động sản.
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 269 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 91.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90.1 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 136.11 Triệu/tháng
Diện tích: 118.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 103.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 143 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2019