Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 7,384 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 20.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 148.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 448 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 124.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 107 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 105.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/05/2018