Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 5,896 bất động sản.
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019