Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 4,445 bất động sản.
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 237 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/01/2020