Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 6,665 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
20/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
20/07/2019
20/07/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.35 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/07/2019