Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 3,905 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 64.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 391 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 54.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2016