Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, quận 10

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Phường/Xã: Phường 8 125 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 61.48 Triệu/tháng
Diện tích: 392 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/04/2017