Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 10

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Phường/Xã: Phường 15 440 bất động sản.
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/04/2018
Mức giá: 49.05 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/04/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 106.25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 440 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/04/2018