Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 10

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Phường/Xã: Phường 15 591 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 44.6 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 106.25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018