Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 10

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Phường/Xã: Phường 1 121 bất động sản.
Mức giá: 445.2 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 445.2 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 334.13 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 333.98 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 335.18 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 90.16 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2017