Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 10

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Phường/Xã: Phường 2 115 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 67.59 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 45.32 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 145.28 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 145.37 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2017
26/05/2017