Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận 10

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Phường/Xã: Phường 2 104 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 55.68 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 289.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 96 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 237 Triệu/tháng
Diện tích: 289.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 66.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 45.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017