Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 4,935 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 113.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 113.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 309 Triệu/tháng
Diện tích: 1118 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 426 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 573 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 448 Triệu/tháng
Diện tích: 2600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 159 Triệu/tháng
Diện tích: 426 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/04/2017