Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 6,219 bất động sản.
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 69.75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 133.56 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 133.56 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 420 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 35.63 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 71.26 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 123 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018