Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 4,048 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 51.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 55.9 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017